ADI och steviolekvivalenter

Steviolglykosider passar i en mängd olika livsmedel. De går att använda i allt från glass och frukostflingor till fruktberedningar och olika sorters drycker. Men det är inte bara att ösa på hur som helst. Nej, vi måste ta hänsyn till Accepterat dagligt intag (ADI) och något som kallas för steviolekvivalenter. Låter det rörigt? Vi reder ut saken.

Så du vill söta med stevia? Kul! Men vet du att det finns begränsningar i hur mycket du får använda i olika livsmedel? Dessa gränser anges med steviolekvivalenter. Vet du vad det är? Häng med så utforskar vi dessa mysterier tillsammans.

Steviolglykosider

Reb A till vänster består av steviol sammanlänkad med fyra glukosdelar. Reb M till höger består av steviol sammanlänkad med sex glukosdelar.. Källa: PubChem.

Till en början med är det inte växten stevia utan de söta ämnen som utvinns ur växten som får användas. (Det enda undantaget är te, örtte eller fruktinfusion. I dessa får stevia användas direkt.)

De söta ämnena som finns i stevia kallas steviolglykosider. Det finns 11 stycken som är godkända inom EU. De mest använda är Reb A och Reb M (Reb är en förkortning av Rebaudioside).

Som en julgran

Steviolglykoisder kan liknas vid en julgran. Självaste granen utgörs av ett ämne som heter steviol. Steviol finns i alla steviolglykosider. Till steviol är glukosmolekyler länkade. I vår liknelse kan vi betrakta dem som kulor som hänger i steviolgranen. Och snöret i vilka de hänger kallas glykosidbindningar. I den här artikeln kan du läsa mer om glykosidbindningar. Desto fler kulor som hänger i granen, desto sötare är den. Det samma gäller steviolglykosider.

EU-förordning

Trots att glukos är en sockerart så tar kroppen inte upp någon energi från steviolglykosider och får därför inte heller förhöjt blodsocker. Det beror på att kroppen saknar rätt sax (enzym) för att klippa upp snöret mellan glukos-delarna och steviol-delen (glykosidbindnigen).

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) tar inga risker. Trots att urbefolknigen i Sydamerika har använt stevia i årtusenden och steviolglykosider har fått användas i mat och dryck sedan 70-talet i Japan så har man inom EU dröjt ända till 2011 med att godkänna steviolglykosider. Och då bara i vissa livsmedel och vissa mängder.

Mängderna anges som acceptabelt dagligt intag (ADI) av steviolekvivalenter.

GODKÄNDA LIVSMEDELSTILLSATSER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV DESSA I OLIKA LIVSMEDELSKATEGORIER
Livsmedel Maximalhalt (mg/l resp. mg/kg) Begränsningar/undantag
Smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive värmebehandlade produkter 100 Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker
Glassvaror 200 Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker
Frukter, bär och grönsaker inlagda i ättika, olja eller saltlake 100 Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver
Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott 200 Endast energireducerade produkter
Endast energireducerade produkter 200 Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad
Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt definitionerna i direktiv 2001/113/EG 200 Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad
Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker 200 Endast bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker
Kakao- och chokladvaror som omfattas av direktiv 2000/36/EG 270 Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker
Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt 270 Endast produkter baserade på kakao eller torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker
Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt 330 Endast bredbara smörgåspålägg baserade på kakao, mjölk, torkade frukter och bär eller fett, energireducerade eller utan tillfört socker
Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt 350 Endast konfektyrvaror utan tillfört socker
Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt 2000 Endast mikrosötsaker för frisk andedräkt utan tillfört socker
Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt 670 Endast starkt smaksatta halspastiller utan tillfört socker
Tuggummi 3300 Endast utan tillfört socker
Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4 330 Endast konfektyrvaror utan tillfört socker
Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4 270 Endast produkter baserade på kakao eller torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker
Frukostcerealier 330 Endast frukostcerealier som innehåller över 15 % fibrer och minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillfört socker
Finare bageriprodukter 330 Endast ätbara oblater – ätbart pappersrån
Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur 200 Endast sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt fisk, kräftdjur och blötdjur i marinad
Bordssötningsmedel i flytande form QS
Bearbetade nötter 20
Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form 1800

Källa: Bilaga II till förordning (EG) nr 1333-2008.

Vad är steviolekvivalenter?

Men vad är steviolekvivalenter, kanske du undrar.

Ingen av steviolglykosiderna är den andra lik, men en sak har de gemensamt. De har en och endast en steviol-del. Däremot varierar antal glukosdelar, och med det steviolglykosidmolekylens vikt. Desto fler glukos-delar, desto tyngre är den.

Nu är det så att det inte finns att köpa hundraprocentigt ren Reb A, Reb M och så vidare. Det som finns är steviaextrakt som består av en blandning av olika steviolglykosider, där bara en av dem finns i en angiven andel (eller mer). Till exempel innehåller våra steviaextrakt 50, 60, 80, 97 eller 98 procent Reb A eller Reb M medan resten är andra steviolglykosider.

Omräkningsfaktor

Eftersom varje steviaextrakt har sin egen unika mix av steviolglykosider och olika steviolglykosider väger olika mycket är det omöjligt för Efsa att sätta ett ADI uttryckt i

gram per kilogram kroppsvikt. I stället har man hittat på begreppet steviolekvivalenter.

Det Efsa vill begränsa är antal molekyler av steviolglykosider man får i sig under en dag.

Eftersom det finns exakt en steviol i varje steviolglykosidmolekyl så kan man utrycka ADI som antal stevioler. Det är detta antal som är steviolekvivalent.

Ren steviol (vilket inte är en steviolglykosid och alltså inte får användas) har steviolekvivalenten 1.

Varje steviolglykosid har en omräkningsfaktor som multipliceras med den mängd steviolglykosid som används. På så sätt får vi fram vikten på steviol, vilket är det ämne som finns i alla steviolglykosider och som det finns ett maxintag på.

Leverantörens ansvar

Reb A som består av en steviolekvivalent har omräkninsfaktorn 0,33, vilket är steviol-delens andel av hela molekylens vikt. På samma sätt kan steviolekvivalensen beräknas för var och en av de 11 godkända steviolglykosideran genom att dividera steviols molekylvkt med steviolglykosidens vikt.

Men du som ska använda steviolglykosider i din produkt behöver inte själv räkna på dessa saker. Det ska leverantören av steviolglykosiden ha gjort åt dig. Ladda ned några produktblad för våra steviaextrakt så ser du att vi anger steviolekvivalensen och att den varierar med olika extrakt. I ett extrakt som består av olika steviolglykosider har leverantören summerat omräkningsfaktorerna för de steviolglykosider som finns i extraktet.

Var på den säkra sidan

Men helt slipper du inte matten. Om du planerar att ersätta sötman från socker med steviaextrakt måste du räkna på hur många steviolekvivalenter du får i din produkt och säkerställa att det inte överstiger ADI.

Sylt med stevia

Vi kan ta Navia 97 som exempel. Vi kan tänka oss att vi ska använda den här sorten i en syltapplikation. Ett kilo sylt på burk innehåller ungefär 400 gram socker. Vi måste alltså ha motsvarande mängd sötma från steviolglykosiderna. Det innebär att vi behöver uppemot 2 gram steviaextrakt. 1 gram Navia har steviolekvivalenten 327 mg. Redan nu vet vi att vi är långt över gränsvärdet då steviolekvivalenten för sylt går vid 200 gram.

Fler utmaningar

Faktum är att det inte går att ersätta sockrets sötma helt, enbart med hjälp av stevia. Åtminstone inte om vi pratar om sylt. Steviolekvivalenten ställer till det oavsett vilket extrakt du väljer. Dessutom har du andra utmaningar att adressera; hur ska sylten få bulk? Det får den inte av stevian. En lösning är att använda sig av fibrer och sockeralkoholer för att ersätta sockrets egenskaper fullt ut. Gärna då en sockeralkohol med en god smak och hög sötma som exempelvis maltitol.

Dyrt och svårt

Betyder detta att stevian är bortglömd? Nej, verkligen inte. I början av artikeln liknade vi stevia som en gran där glukosmolekyler är kulor som hänger i grenarna. Om vi betraktar sockerreducering som en julgran är stevian kronan på verket eller stjärnan på granens topp. En fantastisk ingrediens som skjuter till den extra sötman som behövs för att din sylt ska nå nya höjder.

Visst låter det bra. Problemet är att det är svårt. Det finns en uppsjö av olika ingredienser att kombinera med stevia. Och sedan börjar utvecklingsarbetet som är kantat av fallgropar. Det är också dyrt – såväl ekonomiskt som resursmässigt.

Det finns en lösning

Men det finns en lösning. Och den heter sötade fibrer och säljs under varumärket Eureba.

Eureba finns i olika sorter anpassade efter olika typer av livsmedel. I sylt ska du använda Eureba D01. För andra typer av livsmedel finns det andra sorter. Tveka inte att höra av dig. Vi hjälper dig hela vägen.

Dela artikeln om du gillade den!

[et_social_share]