Bayn Solutions

Vi hjälper livsmedelsföretag att reducera socker och samtidigt behålla god smak, bra munkänsla och viktiga funktioner. Vi gör det med sötade fibrer. Det är kostfibrer på vilket vi fäster sötningsmedel av naturligt ursprung. Resultatet blir en ingrediens som ersätter socker 1:1. Det innebär att du helt enkelt ersätter 1 kilo socker i ditt recept med 1 kilo sötade fibrer. Smak, munkänsla och viktiga funktioner förblir de samma. Enkelt!

Vi har utvecklat sötade fibrer för en lång rad applikationsområden, och säljer dem i både små och stora volymer företag under namnet EUREBA®.

Kontakta oss för att prova på.

Vision

Socker är gott. Det tycker vi på Bayn. Men det goda kommer till ett högt pris. För högt tycker vi. Då tänker vi inte på kronor och ören, även om det förstås också är viktigt, utan priset många betalar i form av hälsoproblem.

Socker har ingen positiv effekt på hälsan. Förvisso behöver hjärnan glukos, men det fixar kroppen själv genom att bryta ned kolhydrater som finns naturligt i maten. För mycket socker kan däremot ha negativ effekt på hälsan; det ökar risken för övervikt, fetma och karies.

Övervikt och fetma är kända riskfaktorer för bland annat diabetes, högt blodtryck, höga halter av kolesterol, triglycerider och andra blodfetter, hjärt- och kärlsjukdomar och metabolt syndrom. Fetma ökar också risken för vissa cancerformer.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar starkt att mängden tillsatt socker av alla slag (glukos, fruktos, sackaros och så vidare) och socker från honung, sockerlag, fruktjuice och fruktjuicekoncentrat ska bidra med mindre än 10 procent av en individs hela energiintag. Det motsvarar cirka 50–75 gram socker per dag, beroende på hur mycket energi man behöver.

Andra nationella och internationella organisationer har kommit fram till liknande slutsatser. Till exempel har de Nordiska länderna gemensamt kommit fram till att alla slag av tillsatt socker bör bidra med mindre än 10 procent av energin från maten.

Problemet är att många får i sig mer socker än vad som är rekommenderat. Den främsta källan är socker tillsatt i livsmedel, i form av vanligt socker, glukossirap och liknande produkter. Därför skulle folkhälsan gynnas om allt större del av livsmedelsindustrin jobbar med sockerreduktion. Det är något vi vill verka för.

Våra medarbetare har djup kunskap och lång erfarenhet av sockerreduktion för livsmedelsindustrin. Vi kan hjälpa de flesta med detta. Vår vision är därför att vara livsmedelsindustrins preferred partner gällande lösningar för sockerreducering.

hander-i-stjarna-unsplash

Mission

Socker tillsätts i livsmedel för att ge sötma, smak och arom, men också volym och textur, och kanske för att öka hållbarheten, sänka fryspunkten eller ha en annan livsmedelsteknisk funktion. Så det är inte bara att ta bort sockret eller ersätta det med ett sötningsmedel.

Vår lösning på denna utmaning är att ersätta socker med sötade fibrer. Det är kostfibrer på vilket vi har fäst sötningsmedel. Att sötningsmedel är fäst på fibrerna är viktigt. Det gör det möjligt att använda de sötade fibrerna, som kan vara i fast eller flytande form, precis som om de vore socker i fast respektive flytande form.

Vilka fibrer och vilka sötningsmedel vi använder beror på applikationen. Mejeriprodukter behöver andra fibrer och sötningsmedel än drycker, som i sin tur behöver andra än bakverk och så vidare.

Vi utvecklar sötade fibrer för en rad applikationsområde. Alla med naturliga fibrer och sötningsmedel av naturligt ursprung (till exempel från cikoria och stevia). Vi letar därefter upp de bästa leverantörerna av råvarorna och producerar sötade fibrer som vi säljer till livsmedelsproducenter som vill reducera socker. Det är vad vi gör.

Vår mission är att leverera marknadsledande lösningar som möjliggör tillverkning av hälsosammare livsmedel och därigenom skapar intäkter och värdeökning för våra kunder, intressenter och berörda parter.

bitter-orange

Kvalitet och miljö

Producenter av livsmedel är i en förtroendebransch. Konsumenter anförtror sin hälsa och sitt välbefinnande till livsmedelsproducenter. En producent som sviker förtroendet, vare sig det sker av oaktsamhet eller för vinnings skull, har en lång väg att vandra innan förtroendet är återställt, om det alls är möjligt.

Därför är livsmedelsproducenters framgång beroende av sina leverantörers vilja och förmåga att leverera ingredienser av god kvalitet. Man kan säga att livsmedelsproducenter anförtror leverantörerna det viktigaste de har – sitt förtroendekapital.

Som leverantör av lösningar för sockerreduktion tar vi detta förtroende på största allvar. Bayn Solutions arbetar målmedvetet för att upprätthålla hög kvalitet och ständigt förbättras.

För oss är kvalitet mycket mer än bara uppfyllda krav. Det handlar om att förstå behov och förväntningar hos våra kunder, och använda denna förståelse till att ständigt förbättra vår förmåga att tillgodose dessa behov och förväntningar.

Detta är de viktigaste kvalitetsdimensioner vi jobbar med:

  • Code of Conduct: Uppförandekoden är baserad på Uppförandekoden bygger på FN: s Global Compact-initiativets tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetslagstiftning, miljö och antikorruption, ILO: s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter på jobbet, Rio-förklaringen om miljö och utveckling och FN: s konventioner mot korruption samt lagar och avtal.
  • Prestanda: Våra produkter har detaljerade specifikationer. Det är en självklarhet att uppfylla dem till hundra procent. Du kan lita på att vi levererar det vi lovar.
  • Säkerhet: Vi kompromissar inte när det gäller livsmedelssäkerhet och hygien. Vi ställer höga krav på våra leverantörer av råvaror och tillverkningskapacitet och följer upp dem regelbundet. Du kan vara trygg med att våra produkter lever upp till internationell standard och all relevant lagstiftning.
  • Naturligt: Vi använder råvaror som är naturliga eller har naturligt ursprung. Skillnaden mellan de två termerna ligger i graden av beredning. I båda fallen kommer råvaran från naturen. Men för att få kallas naturlig får den inte beredas mer än minimalt (till exempel skalats, skivats eller rivits). Om beredning är mer omfattande (till exempel renframställning) kan man bara säga att råvaran har ett naturligt ursprung. Oavsett kan du lita på att vi inte använder artificiella råvaror i våra produkter.
  • Miljö: Vi väljer leverantörer som visar stor miljöhänsyn när de odlar, skördar och bereder våra råvaror. Vi beaktar koldioxidavtrycket när vi väljer transportsätt från råvaruleverantör till tillverkningspartner. Och vi ställer miljökrav på våra tillverkningspartner. Vi förstår att miljöhänsyn är viktigt för dig och ditt företag och framför allt för ditt företags kunder.
  • Rättvisa: Vi har schyssta avtal med våra medarbetare och leverantörer. Vi kräver att våra leverantörer ska ha schyssta avtal med sina medarbetare och underleverantörer, samt att de ska ställa samma krav i sin tur. På så sätt garanterar vi dig att våra produkter är framställda under rättvisa villkor.
  • Driftsäkerhet: Våra sötade fibrer ersätter socker 1:1 i recept. Det innebär också att du kan använda dem i befintlig tillverkningsprocess på samma sätt som det socker de ersätter.
  • Leverans: Vi gör vårt yttersta för att säkerställa leveranser. Vi förstår att din tillverkning står och faller med rätt leverans i rätt tid.
  • Service: Vi är inte som vilken leverantör som helst. Vi är en samarbetspartner som gör allt i vår makt för att hjälpa dig och ditt företag att lyckas.
  • Pris: Vi vet att marginalerna kan vara små i livsmedelsindustrin och att varje öre räknas. Vi gör vad vi kan för att hålla kostnaderna nere för ditt företag. Möjligheten att ersätta socker 1:1 utan att ändra recept eller modifiera tillverkningsprocess är ett sätt. Naturligtvis håller vi också ner kostnaden för råvaror, tillverkning, transport och administration. Men vi offrar inte andra kvalitetsdimensioner för lågt pris. Bra kvalitet måste få kosta.

Vårt kvalitetsarbete uppfyller kraven för ISO 9001. Du hittar vårt certifikat här, och vår kvalitetspolicy här.