Bayn Services

Bayn Services är vårt tjänsteutbud. Vi hjälper dig att välja rätt EUREBA® och finjustera smak och konsistens för din applikation, eller att formulera egen sockerersättning baserad på NAVIA®. Vi kan bland annat hjälpa dig

  • att sensoriskt profilera befintliga produkter
  • att benchmarka konkurrerande produkter
  • att skräddarsy sötade fibrer för ditt användningsområde
  • att producera dina skräddarsydda sötade fibrer
  • att efterleva föreskrifter och lagar och
  • att dokumentera produktblad, säkerhetsblad etc

Du väljer själv vad du vill ha hjälp med. Kontakta oss så berättar vi mer.