Healthy believers

en person som cyklar i solnedgången

Healthy believers: 4 typer av hälsomedvetna konsumenter

Vad får konsumenter att välja ett livsmedel framför ett annat? För allt fler är det hälsa. Den egna eller närståendes. Det är en tydlig trend som har hållit i sig några år, och som säkert fortsätter många år till. Som kundsegment är de mycket intressanta för producenter av mat och dryck. De flesta är köpstarka och är beredda att betala ett premiumpris för livsmedel som de upplever som hälsosamma. Många av dem drivs av stark övertygelse. Så stark att de kallas ”healthy believers”. Men de tror inte på samma sak. Det går att urskilja fyra typer med diametralt olika föreställningar om vad som är hälsosam mat och dryck. I denna artikel tar vi oss en närmare titt på dem.

Läs artikeln »
man standing in a creek-unsplash

Healthy believers: Berättelser som säljer

Storytelling är ett effektiv sätt att nå healthy believers – konsumenter med stark övertygelse om livsmedels betydelse för hälsa – och motivera dem att välja din produkt. Men hur går det till? Det undersöker vi i denna artikel.

Läs artikeln »

Sockerreduktion för healthy believers

Konsumenter skiljer sig åt precis som människor i stort. Därför kräver en lyckad sockerreduktion också en genomtänkt segmentering som riktar sig till en tydlig målgrupp. I den här artikeln återser vi våra healthy believers – hälsomedvetna konsumenter men med olika ideal.

Läs artikeln »