Så värnar vi kvaliteten – från odling till produktion

Alldeles i början riktade Bayn Solutions in sig på sockerreducering i form av rena steviolglykosider. Därefter utvecklade vi produktlinjen Eureba som bygger på sötade fibrer. Ingredienserna i Eureba odlas eller produceras på olika kontinenter och transporteras en efter en till vårt produktionsnätverk i Europa. För att allt ska klaffa krävs ett kvalificerat kvalitetsarbete där inget lämnas åt slumpen. Nyfiken? Läs vidare om hur vi gör.

Ord som kvalitet och säkerhet är ljuv musik för alla som jobbar i livsmedelsbranschen. Men hur sätter man en stämpel på det?

Den internationella standarden för ledningssystem, ISO 9001, är en sådan stämpel. Den krönte vårt långa och målmedvetna arbete i att utveckla ett ledningssystem som ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta våra kunders behov. För oss markerar det också övergången från ett ungt och entreprenörsdrivet företag, till ett moget företag som kunder kan lita på.

Vi håller ögonen på det vi inte gör

I sammanhanget kan det vara värt att peka ut vad vi inte gör: Vi odlar inte våra råvaror. Och vi tillverkar inte heller konsumentprodukter med våra sötade fibrer. Men vi värnar om att kvaliteten på råvarorna är hög och att resultatet för livsmedelsproducenten är gott.

Varför gör vi det kan man fråga sig?

Vi hämtar råvaror från flera håll i världen och transporterar dem till produktionsanläggningar där vi tillverkar Eureba – vår egen produktlinje av sötade fibrer. För att slutresultatet ska vara av högsta kvalitet måste också råvarorna och tillverkningen vara det. Därför lägger vi ned otroligt mycket arbete på att hitta råvaror av bästa kvalitet och att säkerställa kvalitet genom hela tillverkningsprocessen. Vi gör allt och lite till för att produkten ska uppfylla dina krav.

Petnoga och stolt över det

Våra råvaror kommer från Kina, USA, Nederländerna med flera ställen. När råvaror kommer från många platser på jorden, kan både tillgång och kvalitet variera. Men det gör inte kvaliteten på våra sötade fibrer, som har hög, jämn kvalitet och levereras on time.

För att klara det måste vi vara extremt noggranna – på gränsen till petiga.

Det räcker inte med att ha koll på tillverkningssteget. Det föregås av en rad steg som måste haka i varandra för att allt ska klaffa. Och det följs av ännu fler steg innan de sötade fibrerna ersätter socker i konsumentprodukter.

Vi håller koll på alla stegen. Det är den processen som vårt ISO 9001-certifierade ledningssystem hjälper oss att hela tiden förbättra.

Söker alltid efter nya och bättre råvaror

Vi skulle kunna slå oss till ro med det vi har. Men det gör vi inte. Det som är bra kan alltid bli bättre.

Vi söker därför ständigt efter ingredienser av högsta kvalitet bland våra leverantörer. Och vi håller ögon och öron öppna för nya ingredienser med naturligt ursprung som kan vara intressanta för vår egen produktlinje – och som i slutändan är en fullträff för dig som vill ersätta socker i dina produkter.

Nej, vårt arbete med utveckling och förbättring tar aldrig paus.

Klimatsnåla transporter

Det sägs att alla vägar leder till Rom, men för vår del leder de till Bulgarien. Där sker tillverkningen av de sötade fibrerna.

Vi håller koll på koldioxidavtrycket när vi väljer transportsätt från råvaruleverantör till tillverkningspartner. Ett energieffektivt sätt att transportera gods är i fullastade lastfartyg. Därför fraktar vi majoriteten av våra ingredienser över sjö och hav. (Men det händer vid enstaka tillfällen – när det är riktigt bråttom – att vi beställer godstransport via flyg.)

Och för att skapa effektiva och klimatsnåla leveranser till de nordiska länderna, har vi planer på att förlägga delar av tillverkningen hos ett danskt företag.

Codes of conduct

Vi önskar att det vore en självklarhet att barn går i skolan och inte jobbar på åkrar eller i fabriker. Tyvärr är det inte så. Vi tillåter därför inte barnarbete och det är ett av flera krav i vår uppförandekod – Bayn’s Codes of Conduct.

Schyssta arbetsförhållanden och god arbetsmiljö är andra krav vi ställer på våra underleverantörer.

Inga genmodifierade råvaror

Eftersom vi är petnoga, som sagt, lever våra produkter upp till internationell standard och all relevant lagstiftning. Men vi stannar inte där.

Vi använder inga genmodifierade råvaror i vår produkter. Vi väljer leverantörer som visar stor miljöhänsyn när de odlar, skördar och bereder våra råvaror. Vi kompromissar inte när det gäller livsmedelssäkerhet och hygien. Inte heller med våra leverantörers tillverkningskapacitet.

Ekologiskt är logiskt

Ekologiskt vore väl logiskt? Ja! Men tyvärr sätter EU:s regler käppar i hjulet.

Det finns inga hinder att vare sig odla eller använda ekologisk stevia. Men EU:s regler tillåter inte att steviolglykosider märks som ekologiska.

Det är förstås tråkigt. Vi arbetar med råvaror av naturligt ursprung, och då ligger det i sakens natur att vi också är öppna och intresserade av ekologiska råvaror. Om EU:s regler ändras, kommer vi genast titta närmare på möjligheten att erbjuda sötade fibrer med steviolglykosider utvunna ur ekologiskt odlade steviaplantor.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill du veta mer om vårt kvalitets- och säkerhetsarbete. Vi berätta gärna mer.

Dela artikeln om du gillade den!

[et_social_share]