Så jobbar distributörer med kvalitet

Att köpa in ingredienser och råvaror kan du göra på många olika sätt. Det finns agenter, exportörer och importörer. Ett sätt är att gå via en distributör. Men varför ska du göra det? I den här artikeln undersöker vi det kvalitetsarbete som du slipper om du köper av en distributör.

I artikeln Stevia från åker till din produkt – så ser värdekedjan ut berättar vi om stevians resa från åkermark till att bli ett kraftfullt sötningsmedel i dina produkter. I slutet av artikeln kom vi fram till att distributörer kan vara den bästa aktören att handla råvaror av. Men hur arbetar distributörer för att säkra kvalitet?

Vad gör en distributör?

Distributörer köper in och säljer vidare eller förmedlar ingredienser från en leverantör till en livsmedelsproducent. Deras roll i värdekedjan är att ge livsmedelsproducenter en säkrad tillgång av ingredienser med jämn kvalitet oavsett varifrån ingredienserna egentligen kommer från.

De ägnar därför mycket tid åt att bygga upp kontaktnät med olika leverantörer för att på så sätt säkerställa leverans. Men de arbetar också med att kvalitetssäkra både leverantörer, leveranskedja och ingredienser, och packa om varor så att livsmedelsindustrin får lagom stora förpackningar redo att användas i sin produktion. I vissa fall blandar eller förädlar de ingredienser. Leverantörerna kan vara tillverkare i eller utanför EU, exportörer utanför EU eller importörer i EU.

Opartisk kontroll

Utöver att följa gällande regler och lagstiftning i livsmedelsbranschen låter alla seriösa aktörer i leveranskedjan certifiera sig av ett oberoende organ, en så kallad tredjepartscertifiering. Så även distributörer. Vi ska titta närmare på vad det är för någonting och vad det innebär.

Vad innebär tredjepartscertifiering?

En tredjepartscertifiering är ett kvalitetssystem som utförs av ett oberoende organ. Dessa har på ett naturligt sätt uppkommit runt om i Europa för att säkerställa hög kvalitet. Vi har exempelvis det brittiska BRC Global Standard Food Safety som kommer från British Retail Consortium och Food Safety System Certification (FSSC) som ägs av stiftelsen Foundation for Food Safety Certification som har sin bas i Holland.

Hur vet jag om en tredjepartscertifiering är bra?

Men tredjepartscertifieringar har varierat i kvalitet. Därav uppkomsten av GFSI. Med hjälp av GFSI kan man säkerställa att en tredjepartscertifiering är tillräckligt omfattande och detaljerad. Om GFSI finner att den inte är det blir den inte godkänd.

Med hjälp av GFSI kan en distributör enkelt ta reda på om en leverantör uppfyller de krav som krävs.

Vad är GFSI?

GFSI står för Global Food Safety Initiative. GFSI startade år 2000 av ett nätverk av livsmedelsproducenter som går under namnet The Consumer Goods Forum. GFSI har som ett övergripande mål att förbättra livsmedelssäkerheten i branschen. En delverksamhet inom GFSI arbetar med att granska och erkänna de frivilliga kvalitetssystem (tredjepartscertifieringar) som finns i branschen.

Vilka krav?

Men vilka krav ställer en tredjepartscertifiering? Det handlar exempelvis om hygienregler, skadedjurskontroll, spårbarhet och allergener. Att leverantören till en distributör har en GFSI-certifierad tredjepartscertifiering är en grundförutsättning för att distributören ska få förtroende för sin leverantör.

Men är det kört om en tredjepartscertifiering inte är GFSI-certifierad?

Nej, då kan distributören göra en egen granskning av leverantören. Det görs med hjälp ev en HACCP-plan.

HACCP

Om en leverantör har en tredjepartscertifiering som inte är GFSI-certifierad kan leverantören visa upp sin HACCP-plan för distributören. HACCP är en standardiserad arbetsmetod inom EU. Det är en kartläggning och kontrollering av livsmedelsproduktionen i syfte att göra slutprodukten säker för konsumenten.

Med hjälp av en HACCP-plan utvärderar distributören om leverantören har en tillräckligt god kontroll över tillverkningsprocessen och eventuella faror.

Ytterligare dokumentation kan bestå av ett Code of Conduct där distributören säkerställer att de har en samstämmig syn med leverantören när det gäller bland annat arbetsvillkor, barnarbete, mänskliga rättigheter och liknande.

Vi frågar en distributör

Än så länge har vi bara pratat om kvalitet i termer av av vad lagstiftare kräver – det vill säga miniminivåer vad gäller hygien och skadedjur, allergener och spårbarhet. Men hur säkerställer distributörer kvaliteten på självaste ingredienserna?

– Leverantörer ger oss en råvaruspecifkation (Raw Material Specfication – RMS) som många gånger är otillräcklig. Därför ställer vi en mängd kompletterande frågor om råvaran, berättar Nina Djerf som är Quality & Environmental Manager på Engelhardt & Co.

Det är inte bara leverantörens uppgifter om råvaror som samlas in och dokumenteras av distributörer. Det är lika viktigt att samla in vad kunderna efterfrågar.

– Vi frågar våra kunder vilka krav de har på sina ingredienser. Det bryter vi ned i en kravspecifikation som vi sen kan matcha mot ingredienser, säger Nina Djerf.

Det kan tyckas lite konstigt. Är inte de flesta ingredienser generiska. Solrosfrön från en leverantör kan bytas mot solrosfrön från en annan utan problem. Eller?

– Nej, svarar Nina Djerf och förklarar: Det är jätteviktigt att veta vad produkten eller råvaran ska vara ämnad för. Även produkter som egentligen tycks lika. Om du arbetar med fröer till en müsli är det en sak, är det fröer på en brödlimpa är det en annan sak. Man måste helt enkelt känna till sin produkt.

En vän i viken

Så vad ska du som köper ingredienser med en distributör till? Är det enklare att gå direkt på källan? På så sätt slipper du väl en mellanhand som ska ha sin beskärda del?

Om du köper tillräckliga volymer, och är beredd att göra mycket av kvalitetsarbetet själv, så kan det vara så. Men för alla andra är distributörer en vän i viken.

Distributörern godkänner importören eller leverantören, säkerställer att ingrediensen är säker och att den lever upp till de krav du har som livsmedelsproducent.

En hjälpande hand

Vi är importör av steviaextrakt och producent av sötade fibrer. Dessa ingredienser säljer vi genom distributörer. Kontakta oss så berättar vi vilka distributörer vi har i ditt land.

Dela artikeln om du gillade den!

[et_social_share]