Hur påverkas livsmedelsbranschen av coronaviruset sars-cov-2?

Coronaviruset som tros komma från en matmarknad i staden Wuhan i Hubei-provinsen har nu fått ett namn: sars-cov-2. Det nya viruset utgör inte någon direkt fara i leveranser och transporter, då det inte överlever utanför kroppen. Men det finns andra orosmoln på himlen. Nu gäller det att stanna upp och fundera över indirekta konsekvenser som virusutbrottet kan föra med sig. Hur förberedd är livsmedelsbranschen?

Världen har återigen fått stifta bekantskap med ett så kallat coronavirus. Många kommer säkert ihåg sars-utbrottet 2003, eller mers-utbrottet 2012. Coronavirus är ett samlingsnamn för en virusfamilj som har sitt ursprung hos vilda djur. Det senaste i raden är sars-cov-2. Medierapporteringen handlar i huvudsak om antal insjukna och döda och hur viruset sprider sig till nya platser runt om i världen. Men hur är situationen i livsmedelsbranschen; har viruset slagit till med full kraft även på vårt område? Vi ska tempen på livsmedelsindustrin och resonera kring effekterna av virusutbrottet i den här artikeln.

Smittorisk i hantering av varor

Livsmedelsindustrin är idag en global industri. Även i den till synes lokalt producerade produkten kan man hitta ingredienser och tillsatser som har sitt ursprung någon annanstans. Beståndsdelarna till dessa ingredienser och tillsatser kan i sin tur komma från en annan plats. Därför finns det en möjlighet att hitta produkter där delar av innehållet kommer från länder, eller områden där coronaviruset finns.

Därför uppkommer frågan naturligt om coronaviruset kan följa med ingredienser och tillsatser i livsmedelsproduktionens globala leveranskedjor, och på så sätt spridas till nya platser.

Hur är det exempelvis med vanliga produktförpackningar. Kan de bära på det fruktade viruset?

Baserat på det vi just nu vet om viruset är det osannolikt att viruset kan smitta från en yta till människa, exempelvis från en lastpall, eller produktförpackning. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det fortfarande inte helt känt hur länge viruset kan överleva ute i det fria. Men erfarenheten gällande tidigare utbrott av coronavirus pekar på att de inte överlever särskilt länge på exempelvis brev, paket, eller annat gods. Att ta emot, exempelvis ett paket är alltså utan risk, enligt WHO.

lagergang-unsplash

Stopp i leveranskedjan

Men finns det andra konsekvenser som inte handlar om direkt smittorisk?

Kärnkraftolyckan i Fukushima är ett talande exempel på olyckliga kedjeeffekter. Det som startade som en jordbävning, blev en kärnkraftolycka, vilket i sin tur påverkade industrin och leveranskedjan. Fabriker som tillverkar beståndsdelar till flashminnen var koncentrerade till katastrofzonen. Följden blev att priset på flashminnen steg med 20 procent.

Det ligger inte långt bort i tanken att ett virusutbrott kan få liknande konsekvenser. För utöver mänskligt lidande i form av sjukdom och i värsta fall död, kan indirekta konsekvenser vara nog så problematiskt.

Under de senaste veckorna har vi läst om om sjöfart, logistik och leveranskedjor som i många fall, mer eller mindre står stilla. Detta på grund av att människor som vanligtvis arbetar på fabriker och i jordbruket är satta i karantän, eller hela samhällen som är i det närmaste nedstängda.

Dessutom är många lastfartyg från andra länder förbjudna att lägga till i de kinesiska hamnar de vanligtvis besöker. Istället ligger de nu ute på öppet hav och avvaktar händelseförloppet.

containerfartyg-unsplash

Livsmedelsbranschen

Men hur är det med livsmedelsbranchen? Även om det inte finns någon direkt fara när det gäller hanteringen av gods, kan det finnas andra faktorer som påverkar handeln med drabbade områden, exempelvis att man som livsmedelsproducent handlar med råvaror från Kina.

Är detta något som livsmedelsproducenter har börjat fundera på? Det verkar inte så. Åtminstone inte i Sverige. Enligt den svenska branschorganisationen, Livsmedelsföretagen, har inga medlemmar hört av sig med frågor om coronavisrusets direkta eller indirekta följder.

Men har aktörer i livsmedelsbranschen själva blivit drabbade?

Vi har frågat de två största livsmedelsbutikerna i Sverige om de har märkt av några som helst följder i sin verksamhet, till följd av coronaviruset. Exempelvis om de märkt av stopp eller förseningar i leveranskedjan. Båda livsmedelsbutikerna har också egna varumärken och produkter, i en mängd olika produktkategorier.

Livsmedelskedjan ICA kunde inte svara på våra frågor om huruvida deras produkter indirekt påverkas av virusutbrottet.

ICA:s närmaste konkurrent Coop säger att de i dagsläget inte är nämnvärt påverkade, då en väldigt liten del av deras livsmedel produceras i Kina. Vidare följer de Livsmedelsverkets rekommendationer. Det finns i dagsläget inget som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel, enligt Coop.

Enligt Coop är det svårt att förutspå hur detta kommer att utveckla sig. De säger sig vara förberedda genom att följa utvecklingen noggrant och kontinuerligt arbeta för att minska sin sårbarhet.

person-i-butik-unsplash

Den kommande tiden

Breder viruset ut sig i Europa, finns en överhängande risk att leveranskedjan av såväl råvaror som andra varor kommer påverkas. Det har kommit rapporter om brist på containrar, vilket påverkar företag i framför allt fordons- och klädindustrin.

Viruset sprider sig i realtid och de frågor vi ställer oss nu kan snabbt bli inaktuella eller irrelevanta. Även om viruset inte verkar inneburit några konsekvenser för livsmedelsbranschen i nuläget, kan läget snabbt förändras om virusspridningen tar fart i Europa.

Tänkbara konsekvenser i den europeiska livsmedelsbranschen är begränsad produktionskapacitet, till följd av att det blir svårare och dyrare att få tag på råvaror.

En annan effekt är om logistik- och transportbranschen påverkas på ett liknande sätt som skett i Kina, där båtar inte kan lägga till i hamnar. Men även transporten på land kan potentiellt sett påverkas om lastbilar inte kan färdas genom virusdrabbade områden.

När en eventuell pandemi ebbar ut kan det också uppstå problem. När tillverkning och transport kommer igång kan det finnas ett uppdämt behov som skapar flaskhalsar och driver upp kostnader.

Om det finns anledning till oro beror på vad som händer den kommande tiden. Ur ett livsmedelsperspektiv finns det anledning att följa utvecklingen noga.

Har Bayn råvaror från Kina?

Bayn köper en del råvaror från Kina. Till exempel odlas i Kina en del av den stevia vi förädlar och säljer under varumärket NAVIA och använder i våra sötade fibrer EUREBA. Därför bevakar vi noggrant utvecklingen och håller våra distributörer och direktkunder informerade om våra åtgärder. Vi följer rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO) och myndigheter inom EU.

Dela artikeln om du gillade den!

[et_social_share]

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.