Vad är e-sensorik?

E-sensorik innebär att mäta och digitalt lagra information som beskriver smak, doft och konsistens hos livsmedel. Denna information kan till exempel användas för att ersätta socker med sötade fiber utan att smaken förändras.

Sensorik syftar till att beskriva hur livsmedel upplevs med våra sinnen: syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Ofta görs det av en smakpanel, som med en särskild vokabulär beskriver sinnesintryck livsmedel ger dem. Det är dock en kostsam och tidskrävande metod. Om syftet inte är att beskriva smak, doft och konsistens, utan snarare att jämföra dessa storheter mellan olika prover, kan e-sensorik vara ett både billigare och snabbare sätt.

Detta är e-sensorik

E-sensorik innebär att egenskaper som har tydlig påverkan på smak, doft och konsistens mäts med laboratorieutrustning och lagras digitalt. De lagrade siffrorna kan därefter jämföras med tidigare lagrade siffror för att se likheter och skillnader. Detta kan användas för en rad olika ändamål. Några exempel:

  • Dokumentera egenskaper som en smakpanel värdesätter
  • Säkerställa att livsmedel som produceras har samma smak, doft och konsistens över tid
  • Jämföra smak, doft och konsistens hos livsmedel före och efter att en ingrediens har ersatts

Så använder Bayn e-sensorik

Vi använder e-sensorik för att hjälpa kunder som köper EUREBA® att finjustera receptet så att smak, doft och konsistens praktiskt taget blir samma med sötade fiber som med socker.

Vi använder e-sensorik också för att hjälpa kunde som köper NAVIA® att utveckla ett recept sötat med steviolglykosider och med smak, doft och konsistens så nära som möjligt en jämförelseprodukt.

Vi använde också e-sensorik för att hjälpa kunder att benchmarka konkurrerande produkter.

Kontakta oss så berättar vi mer.