Dabas – din genväg till marknaden

Känner du till Dabas? Finns dina produkter med? Ser du värdet? Om du svarar ja på alla tre frågor kan du sluta läsa nu. Alla andra bör läsa vidare.

Din produkt är färdig. Smakerna sitter som de ska. Kvalitén är den rätta. Paketeringen är snygg. Nu väntar… Något mindre roligt: En massa administrativt arbete innan produkten når konsumenter genom foodservice och retail.

Massa administration

De som ska sälja din produkt vill veta en ohygglig massa saker: Varumärke, artikelbeskrivning, EAN-kod, storlek, vikt, min- och max-temperaturer, råvaruursprung, Krav-, Eko- och MSC-märkning, marknadsbudskap, pris, … Listan är jättelång.

Dagligvarujättarna Axfood, Bergendahls, Coop och ICA kräver varucertifikat i digital form. Likaså Martin & Servera, Menigo, Svensk Cater och de andra stora foodservice-grossisterna. Medan de mindre företagen ofta nöjer sig med ett produktblad.

De stora vill också ha livsmedelsbilagan som ger svar om ingredienser, näringsämnen, allergener, om det är halal eller kosher med mera. Foodservice-företagen vill dessutom veta tillagningssätt, antal portioner, närings- och hälsopåståenden och mycket mer.

Ska du sälja till kommun och landsting kräver Upphandlingsmyndigheten dessutom att du lämnar leverantörsförsäkran om ursprung, GMO-fri, certifierad palmolja, arbetsrättsliga villkor och så vidare.

Det är inte lätt att vara livsmedelsproducent.

Tänk om det var möjligt att lämna denna administration till någon annan som fixar rubbet. Eller åtminstone få stöd genom hela processen och slippa göra det om och om igen. Det är här som Dabas kommer in i bilden.

Livsmedelsdatabas

Dabas är en artikeldatabas med information om de flesta livsmedel som finns på den svenska marknaden. Den är öppen och kostnadsfri för vem som helst att söka information i. Men för att synas där måste livsmedelsföretag betala en årsavgift och en avgift per produkt.

Databasen drivs av Delfi Marknadspartner, som har varit med från början när Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF) tog initiativet 1991.

37 000 produkter

Joakim Browall är delägare och vice vd på Delfi Marknadspartner.

Med datoriseringen på 1980-talet kom dagligvarubranschens kunder med önskemål om att produktbladen skulle finnas “elektroniskt” i de kostplaneringsprogram de använde. Men när de stora planeringsprogrammen började ta betalt för varje enskild vara som leverantörerna skulle registrera blev det för dyrt. DLF bestämde sig för att göra något åt saken.

– Vi borde inte behöva betala för alla system som ska ta del av vår information. Vi lägger informationen centralt i en databas istället, så kan alla hämta information därifrån, berättar Joakim Browall som är delägare i Delfi Marknadspartner.

Från början innehöll databasen cirka 5 000 artiklar från 50 livsmedelsproducenter. Nu, 28 år senare, finns det drygt 40 000 produkter från fler än 500 livsmedelsproducenter.

Fler små och medelstora företag

De senaste åren har Dabas upplevt att allt fler små och medelstora företag har anslutit sig. En av anledningarna är att det ställs allt högre krav.

– Den livsmedelsförordning som kom i december 2014 [EU nr 1169/2011] innebar krav på att varuinformation ska finnas tillgängligt online. Det har naturligtvis varit drivande till att även de små företagen inser att de måste lösa det här, säger Joakim Browall.

En mellanhand till övriga marknaden

När en leverantör registrerar en produkt i Dabas blir den sökbara för alla – från myndigheter och företag till journalister och privatpersoner.

På Dabas webbplats går det att söka eller klicka sig fram till vilken som helst av de drygt 37 000 artiklarna som finns i databasen. Varje artikel har detaljerad information som ligger helt öppen för vem som helst att titta på utan att registrera ett konto eller betala för tjänsten.

Doldis i kulisserna

Men de flesta som använder informationen professionellt gör det genom andra program som hämtar informationen från Dabas.

– Dabas är informationsleverantör åt alla de stora upphandlings- och kostplaneringsprogrammen inom både offentlig och privat sektor, berättar Joakim Browall.

Inom sjukvården, äldreomsorgen och hemtjänsten används ofta Matilda som är ett program för att planera individers kost med information från Dabas. För foodservice finns kost- och menyplaneringstjänsterna Aivo, Mashie, Kostdata och Aromi.

Man kan säga att Dabas är en doldis som gör nytta i bakgrunden.

Olja i det offentliga upphandlingsmaskineriet

Ett exempel på hur Dabas används i upphandlings- och kostplaneringsprogrammen är hanteringen av leverantörsförsäkringar som krävs när offentlig sektor gör upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kriterier för hållbar upphandling för att Sveriges miljömål uppnås. Vid upphandling kan kommuner och regioner ange vilka av dessa kriterier som ska uppfyllas.

– I Dabas kan ett företag ange vilka av upphandlingsmyndighetens kriterier för hållbar upphandling en viss artikel uppfyller, och Dabas är sedan informationsnavet för verifiering och uppföljning av kriterierna, säger Joakim Browall.

När kommuner och regioner ska upphandla livsmedel till skola, äldreomsorg och sjukvård kan de i upphandlings- och kostplaneringsprogrammen välja att se bara de produkter som matchar uppsatta kriterier. De kan också ladda ned leverantörsförsäkran för varje produkt och kriterium. Allt hämtat från Dabas.

Validoo. Vadå Vindaloo?

Ett annat exempel där Dabas finns med i bakgrunden stavas Validoo. Det är ett varumärke ägt av GS1 Sweden, som i sin tur ägs av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH).

GS1 Sweden är medlem i den internationella organisationen GS1 som skapar standarder som ger produkter, tjänster och platser över hela världen en unik identitet, samlar in data om dessa och delar den informationen inom och mellan affärssystem.

GS1:s mest kända standarder är streckkoderna som finns på varje produkt. Förmodligen din också. Men det är inte där Dabas kommer in i bilden, utan i den delen som handlar om att dela information.

Validoo är Sveriges största databas med artikelinformation som följer GS1-standarden. Databasen rymmer 330 000 produkter från 2 500 leverantörer, och används av cirka 70 mottagare inom dagligvaruhandel, foodservice och apotek samt av Systembolaget.

Artikelinformationen hämtas från olika inmatningssystem av vilka Dabas är den största när det kommer till livsmedel.

Joakim Browall anser att Dabas och Validoo kompletterar varandra:

– På olika sätt och tillsammans bidrar vi till ökad effektivitet i branschen och vi hjälps också åt att utveckla standarden. Vi har generellt ett gott samarbete.

Dela artikeln om du gillade den!

[et_social_share]